Oefenruimte versterkt je.

In een wereld die verandert is oefening onze hoop. Als we oefenen kunnen we de moeilijkste obstakels overwinnen: die van ons eigen gedrag. Dat is spannend en eng. Ons brein houdt liever vast aan onze gewoontes, zelfs als ze ons in de weg zitten. Ruimte geeft ontspanning. Dan blijkt onze kracht al in ons aanwezig. Oefening is onze hoop om die kracht te laten groeien.

Oefenruimte versterkt je.

De methode:
je doet het zelf.

Je kracht is al aanwezig. Wie elke dag oefent wordt vanzelf een meester. Daarom staat veel oefenen centraal in de training en coaching. Oefenen kan gaan over het herkennen van wat je doet, maar ook over ontwikkelen van nieuw gedrag. Dat zal wringen. De oefening is dus vooral dat je dat even doorstaat. En dat je even volhoudt.

Dat klinkt misschien zwaar. Oefenen blijkt eenvoudiger als je veel plezier hebt. Als je er echt iets aan hebt omdat het over jou gaat. Als je tijd neemt en stilstaat, stapje voor stapje werkt. Als je kennis over je brein gebruikt. Als zelfvertrouwen ruimte krijgt om te groeien. Als iemand je soms een  vriendelijke, oordeelloze spiegel voorhoudt. Iemand die een levend voorbeeld is en hele praktische handvatten biedt. Zonder al te veel bemoeienis, maar met genoeg uitdaging.

Dat is de Oefenruimte-methode. Oefenruimte versterkt je. Je doet het met je eigen kracht.

Ik ben Joost Vonk.
Ik ben trainer & coach.

Dat helpt mij om een prettiger mens te zijn voor de mensen die ik liefheb.

Ik geloof dat niemand gerepareerd hoeft te worden. We hebben alleen wat ruimte nodig om onze mogelijkheden te ontdekken. In mijn leven heb ik zo vaak gezien hoe mensen elkaar of zichzelf in een hokje stoppen en hoe belemmerend dat is om onze kracht in te zetten voor de wereld. Ik heb onder meer 10 jaar op straat gewerkt met kinderen en jongeren in ‘aandachtswijken’.  Anderen wezen me erop dat ik een talent had om zelfs de meest afgesloten en ‘ingewikkelde’ jongeren te bereiken. Omdat ik hen ruimte gaf om gewoon te proberen, in plaats van over hen te oordelen. Dat beschouw ik niet als een verdienste, eerder als een opdracht om met dat talent iets zinvols voor de wereld te doen. 

Dus ik startte een eigen bedrijf (TeamSmederij) gericht op leiderschap en samenwerking. Ik trainde en coachte multinationals, MKB, overheid en onderwijs. Mensen. Na 8 jaar stopte ik om zelf ook meer te gaan samenwerken. Als oefening. Ik ging weer ouderwets in dienst en gaf leiderschapstrainingen op basis van de kennis over het brein en bewustzijn. 

Voor mij was het samenwerken in het bedrijf van een ander vooral een oefening. Een oefening betekent dat je iets doet en dan kijkt wat er gebeurt… Ik raakte vaak mezelf kwijt. Ik realiseerde me wat voor mij essentieel is om mijn talent waardevol in te kunnen zetten: een stabiele basis en een eenvoudige focus. Alleen met twee voeten op de grond kan ik iets betekenen in een chaotische wereld in beweging, dan kan ik ondanks alles toch luisteren naar mijn innerlijke wijsheid. In 2023 besloot ik dat dit het beste gewaarborgd is in een eigen bedrijf. Oefenruimte.

Mijn belangrijkste kwaliteit is het creëren van de ruimte om daadwerkelijk te ervaren en te experimenteren. Experimenteren met zijn. Daar staat Oefenruimte voor. Ik geloof in de kracht van oefenen. Oefenen geeft hoop. Als we oefenen zal morgen beter zijn dan vandaag. Dan zullen we beter in staat zijn om in liefde en vrede met onszelf en onze omgeving te leven. Elke dag een beetje beter. De wereld is op drift en vraagt verandering van ons. Ik denk dat mensen behoefte hebben aan Oefenruimte. Een plek waar je kan dealen met een nieuwe tijd en een nieuwe jij.

Mijn kernwaarden

Een waarde is een behoefte.

Iets waar je veel behoefte aan hebt en waar je zelf verantwoordelijkheid voor neemt, door te zorgen dat er veel van is. Voor jouzelf en anderen die ook die behoefte hebben.

Dit zijn mijn belangrijkste waarden:

Toewijding

Toewijding betekent dat ik er naar streef om alles te doen met aandacht en zorgzaamheid. Voor mezelf, de ander en de omgeving. Dat ik de rode draad nooit uit het oog verlies. Dat ik pas loslaat als het tijd is om los te laten. Dat ik oefen en zo uiteindelijk een meester word in wat belangrijk voor me is. Het betekent ook zijn. Dat ik er ben…  met volle aandacht. Hoofd, hart, handen, voeten, mijn hele lijf doet mee. Door hebben wat er in mij en om mij gebeurt. En dat ik daar niet voor weg loop.

Vrijheid

Vrijheid is onlosmakelijk verbonden met verantwoordelijkheid. Ik kan niet vrij zijn als ik niet verantwoordelijk ben. En ik kan niet verantwoordelijk zijn als ik niet vrij ben. Verantwoordelijkheid nemen betekent ook dat ik me moet laten begrenzen. Dan is vrijheid mogelijk.

In de training gaat vrijheid over dat het jouw leven is. Ik heb er niks over te zeggen. Als je je laat begrenzen kan ik wel van betekenis zijn voor jouw groei.

Creativiteit

Creativiteit betekent mogelijkheden zien en ruimte creëren. Altijd een manier vinden. En niemand in een hokje stoppen. Ook mezelf niet.

Eenvoud

Het meeste complexe is vaak heel eenvoudig en het meest eenvoudige is vaak heel complex. Eenvoud betekent dat ik toegankelijk probeer te zijn en bijdraag aan de toegankelijkheid van groei en leiderschap voor iedereen. Heldere taal, heldere kaders, een warm welkom, een open hand.

Alles stroomt

Wij zijn onderdeel van de natuur. In de natuur is er alleen beweging, er zijn geen problemen. Niks blijft hetzelfde. Alles gaat voorbij.  Ik kan van alles vastpakken, stevig zelfs, maar ik zal het ook weer los moeten laten en moeten meebewegen.

Liefde

De sterkste kracht in ieder van ons. Onbegrijpelijk en ongrijpbaar. Maar ook altijd aanwezig. Liefde is tegelijk mijn vermogen om me met alles en iedereen te verbinden, als het resultaat wanneer ik me verbind.